HX Solution Team “Grensoverschrijdend gedrag” – de terugkoppeling

Programma:

In deze sessie wordt een terugkoppeling gegeven op het HX Solution Team over Grensoverschrijdend gedrag. Hoe is het traject verlopen, de learnings, én uiteraard de presentatie van de oplossing.

De centrale vraagstelling was:

Hoe ver ga je in beleid maken voor grensoverschrijdend gedrag en welke rol speel HR hierin?

De deelnemers van het HX Solution Team zijn onder leiding van een agile coach aan de slag gegaan met de volgende vragen:

  • Wat is grensoverschrijdend gedrag?
  • Hoe herken je grensoverschrijdend gedrag?
  • Welke positie en rollen heeft HR te vervullen in het omgaan met ongewenst gedrag?
  • Is er een relatie tussen grensoverschrijdend gedrag en inclusie? Zo ja, welke? Zo niet, wat zijn de verschillen?
  • Hoe organiseer je bewustzijn bij iedereen voor grensoverschrijdend gedrag en zorg je dat je er een gewenste (cultuur) gedragsverandering plaatsvindt?
  • Welk beleid heeft zijn impact in de praktijk bewezen?

 

Het traject heeft een concrete oplossing als resultaat opgeleverd die in deze sessie gepresenteerd wordt. Meld je aan als je nieuwsgierig bent naar het resultaat!

 

Opdrachtgever: Tineke Meints, HR directeur van Capgemini Nederland.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie over het vraagstuk van dit HX Solution Team.

 

Meld je hier aan!