Effectief omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Opdrachtgever: Tineke Meints, HR directeur Capgemini Nederland

Context

De achtergrond en het kader waarbinnen de uitdaging zich voordoet.

Het thema grensoverschrijdend gedrag is actueel. Elke week komen er nieuwe berichten in de media van grensoverschrijdend gedrag. Het wordt niet langer gedoogd. Het wordt bespreekbaar en er worden consequenties aan verbonden. Vaak blijkt dat dit gedrag al jarenlang speelt en lange tijd is gedoogd. Soms is het zichtbaar, hoorbaar en voelbaar, maar vaak is het ook uiterst subtiel. Er komen ook ongegronde meldingen voor om eigen doelen na te streven. Het onderwerp raakt aan psychologische veiligheid, leiderschap, ethiek en cultuur.

Wie

Wie heeft last van het probleem? Benoem de stakeholders en op welke wijze ze geraakt worden door het probleem.

De hele organisatie is hierbij betrokken. Directie, leidinggevenden, OR, medewerkers. Omdat het onderwerp raakt aan ethiek en gaat over feiten en subjectieve beleving, gaat het onderwerp iedereen aan.

Belangrijkste stakeholder voorlopig Tineke Meints als opdrachtgever en HR Directeur

Waarom

Waarom wil je de uitdaging tackelen? Deel de zakelijke- en medewerker behoeftes zodat de design sprint de uitdaging kan verbinden aan de bedrijfsdoelstellingen.

De reden dat we deze uitdaging willen tackelen is dat er een grote gevoeligheid op het onderwerp is komen staan. Hierdoor zit er snel spanning op het onderwerp en zijn we geneigd snel naar formele stappen te grijpen. Hiermee verliezen we het goede gesprek mogelijk wat uit het oog. We staan als organisatie voor een veilig leer- en werkklimaat. Dit is voorwaarde voor een ultieme HX beleving.

De uitdaging

Hoe ver ga je in beleid maken voor grensoverschrijdend gedrag? Wat vraagt dit van ons als HR professionals en in hoeverre zijn de spelregels verandert de afgelopen jaren? Wat als het geen uitgemaakte zaak is? Wat voor de één een onschuldige grap is, kan voor de ander als vervelend, vernederend of vijandig worden ervaren. Zijn er do’s en dont’s? Welke rol speelt HR hierin en wat zijn succes ervaringen?

Ga als HX Solution Team aan de slag met de volgende vragen:

  • Wat is grensoverschrijdend gedrag?
  • Hoe herken je grensoverschrijdend gedrag?
  • Welke positie en rollen heeft HR te vervullen in het omgaan met ongewenst gedrag?
  • Is er een relatie tussen grensoverschrijdend gedrag en inclusie? Zo ja, welke? Zo niet, wat zijn de verschillen?
  • Hoe organiseer je bewustzijn bij iedereen voor grensoverschrijdend gedrag en zorg je dat je er een gewenste (cultuur) gedragsverandering plaatsvindt?
  • Welk beleid heeft zijn impact in de praktijk bewezen?

 

Het resultaat

In maart 2024 heeft dit HX Solution Team dit traject afgesloten en het resultaat van het proces gepresenteerd. Je kunt in onderstaande opname het resultaat bekijken.

Klik hier om naar de video te gaan.

Oproep:

Heeft dit onderwerp de aandacht binnen jullie organisatie en staan jullie open om te verkennen of er behoefte is aan een theatervoorstelling zoals deze nu staat (en waar tweaken nog mogelijk is), laat het ons weten. Het is leuk om met een aantal geïnteresseerde organisaties met elkaar gaan onderzoeken hoe we hier handen en voeten aan kunnen geven en een soort van pilot doen.

Heeft jouw organisatie interesse? Stuur een mailtje naar esther@bedrijvennetwerkhx.nl.

 

 

Centrale vraagstelling:

Hoe ver ga je in beleid maken voor grensoverschrijdend gedrag en welke rol speelt HR hierin?

De inschrijving voor dit team is inmiddels gesloten.