Hybride werken, verbondenheid en retentie

Opdrachtgever: VGZ: Maaike Klein Ikkink, expertleider People VGZ en Jojanneke Goedings, Chief People & Sustainability Officer VGZ

Context

De achtergrond en het kader waarbinnen de uitdaging zich voordoet.

Hybride werken, een must tijdens Covid. Mensen in kantooromgevingen werkten ineens allemaal vanuit huis. Bedrijven gingen experimenteren met een hybride werken formule. Zo ook VGZ. Een jaar na de laatste lockdown hebben bedrijven interventies op brick, bytes en behaviour gedaan. Een hybride werken beleid, gebouwen verkleind of deels gesloten, de Digitale Employee eXperience verbeterd en teaminterventies om tot goede samenwerkafspraken te komen.

Wie

Wie heeft last van het probleem? Benoem de stakeholders en op welke wijze ze geraakt worden door het probleem.

Alle mensen hebben last omdat hun bevlogenheid en betrokkenheid daalt.

De leidinggevenden hebben last van dit vraagstuk. Doordat mensen zich minder verbonden voelen met de organisatie en de flexibiliteit voor mobiliteit groter wordt, neemt de vertrekkans toe met alle gevolgen van dien.

Waarom

Waarom wil je de uitdaging tackelen? Deel de zakelijke- en medewerker behoeftes zodat de design sprint de uitdaging kan verbinden aan de bedrijfsdoelstellingen.

Hybride werken biedt kansen en geeft bedreigingen. Hoe kunnen we de kansen realiseren (meer flexibiliteit, meer productiviteit/focusmogelijkheden thuis, werk/prive balans) en de bedreigingen (minder sociale contacten, minder welzijn/meer verzuim, minder samenwerken en innovatie, minder leren van elkaar) mitigeren.

De uitdaging

De primaire uitdaging is om de voordelen van hybride werken te verbinden met groepscohesie en verbondenheid met de organisatie. Als HR Solution Team ga je aan de slag met de volgende vragen:

  • Hoe zorg je voor voldoende groepscohesie en verbondenheid met de organisatie in het hybride werken (met 1 a 2 kantoordagen per week)?
  • Hoe verleid (nudge) je mensen om naar kantoor te komen?
  • Wat zijn vertrek- en retentieredenen rondom hybride werken van mensen (houd hierbij rekening met leeftijd/generatie en beroepsgroepen) en hoe kunnen we dit inzetten om vertrek te voorkomen?

Kom met concrete aanbevelingen of oplossingen die bijdragen aan het optimaliseren van de combinatie tussen hybride werken, verbondenheid en retentie.

Extra informatie

Om het team in beperkte tijd zoveel mogelijk impact te laten maken is alle extra informatie erg fijn. Dit kan data, eerder gemaakte analyses. (Anonieme) medewerkeronderzoeken, ingeplande interviews met stakeholders/ experts etc. Daarnaast is het voor de verbeelding fijn als er 1 heldere probleemschets bij zit.

Centrale vraagstelling:

De primaire uitdaging is om de voordelen van hybride werken te verbinden met groepscohesie en verbondenheid met de organisatie.

De inschrijving voor dit team is inmiddels gesloten.