Hybride Werken: maak inclusieve afspraken met de Hybride Werken Toolkit

Download hier het materiaal dat je als facilitator nodig hebt

Afbeelding Teamsessie Dialoog Hybride Werken

Hoe maak je goede afspraken over hybride werken?

Om dat te doen moet je een goed gesprek voeren en inclusieve afspraken maken over hybride werken. Je maakt gezamenlijk afspraken over:

  • beschikbaarheid
  • samenwerken
  • samen leren
  • ontmoeten en verbinden
  • wellbeing en werk-privé balans

Met inclusieve afspraken wordt bedoeld dat je als medewerker de ruimte krijgt om duidelijk te maken welke persoonlijke voorkeuren je hebt (IK) en op welke wijze je bereikt waarvoor jijzelf als medewerker en gezamenlijk als team voor bent opgesteld (TAAK). Door een goede dialoog en uitwisseling van behoeften en ideeën kom je tot teamafspraken over hybride werken (WIJ).

De Hybride Werken Toolkit – Faciliteer de facilitators

Om de kwaliteit van de dialoog en besluitvorming over hybride werken in de teams zo groot mogelijk te laten zijn, is het aanwijzen van facilitators verstandig. Speciaal voor deze facilitators is in ons HR innovatielab de Hybride Werken Toolkit ontwikkeld en bestaat uit:

  1. Voorbereiding dialoog Hybride Werken: slides met de kritieke voorwaarden, tips en praktische voorbereiding
  2. Teamsessie dialoog Hybride Werken: alle slides met alle inhoud en werkvormen die je ook nog praktisch kan omzetten naar de lay-out van je eigen organisatie
  3. Hybride Werken Praatplaat: De plaat waarop de belangrijkste inhoud, ideeën en afspraken over hybride werken verzameld worden. Deze plaat is zowel digitaal als in print te gebruiken.

De Hybride Werken Toolkit is voor iedereen gratis te downloaden en te gebruiken. Wel vinden we het fijn dat je het Bedrijvennetwerk HR als maker zichtbaar laat en vinden het helemaal leuk als je met ons via esther@bedrijvennetwerkhr.nl en/of LinkedIn deelt hoe je de toolkit hebt ervaren.