Intervisie

De grote kracht van het Bedrijvennetwerk HX, is dat we bestaan uit leden die qua organisatiestructuur en werkomgeving (zoals cultuur en complexe vraagstukken) vergelijkbaar zijn. De werkpraktijk is herkenbaar waardoor we veel van elkaar kunnen leren.

Intervisie biedt een veilige omgeving om vraagstukken, ervaringen en uitdagingen te bespreken die je in het dagelijks werk ervaart. Het is met en van elkaar leren en nieuwe perspectieven opdoen, in een werkvorm die gericht is op persoonlijke ontwikkeling, specifieke specialismen en vakmanschap. Een toegewijde intervisiebegeleider zorgt voor structuur, totdat de groep zelfstandig als intervisiegroep verder gaat.

Soorten intervisie

We faciliteren online intervisie en begeleiden de opstart van intervisiegroepen. We hebben 3 soorten intervisie:

Vrije vorm

Je hebt behoefte aan intervisie en algemene interesse in persoonlijke ontwikkeling en professionalisering.

Voorbeeldvraag: hoe ga ik om met een disfunctionerende directeur? Wat is hierin mijn rol en hoe kan ik dit aanpakken?

Themaspecifiek

Je wilt graag intervisie op specifieke thema’s zoals change, of transformatievraagstukken zoals begeleiden naar een agile of growth mindset. Deze intervisiegroep kan multidisciplinair zijn.

Voorbeeldvraag: hoe ben ik een voorbeeld in mijn leiderschap van de gewenste cultuur en waarden? Hoe ben ik inspirator voor een cultuur van continu leren en ontwikkelen?

Rolspecifiek

Je wilt graag functioneel of domeinspecifiek intervisie volgen. Denk hierbij aan rollen zoals HR Business Partners/HR Connectoren, HR Managers/directeuren, Recruiters, HRD-ers, Talent/Leadership Development, Compensation & Benefits etc.

Voorbeeldvraag: hoe organiseer ik draagvlak bij directie voor een nieuwe visie op leren en ontwikkelen?

Momenteel zijn deze Intervisie groepen actief: