HR Directeuren

Lopend
De HR directie van onze leden komt regelmatig bij elkaar in deze intervisiegroep.

Inhoud interventie

HR directeuren hebben een specifieke rol in het HR beleid. Ze zijn als eindverantwoordelijken voor het HR beleid het aanspreekpunt voor de hoofddirectie en onderhouden veelal het contact met OR en vakorganisaties. Ze zorgen voor besluitvorming voor vernieuwing en transformatie van de organisatie. Deze gelijkgestemdheid qua onderwerpen en dynamiek zorgt ervoor dat uitwisseling met elkaar heel zinvol is. Zeswekelijks vindt online uitwisseling plaats rondom actuele thema’s zoals hybride werken, vitaliteit en nieuw leiderschap. Het onderwerp voor een volgende uitwisseling wordt steeds op het eind van een intervisie gezamenlijk bepaald.

Vorm interventie

Thema specifiek.

Jojanneke Goedings, Chief People & Sustainability Officer bij VGZ, host de intervisie.

De intervisie vindt online plaats met als wens om dit af te wisselen met periodieke persoonlijke ontmoetingen.

Aantal deelnemers

Alle HR directeuren van onze leden worden hiervoor uitgenodigd. De grootte van de groep wisselt, afhankelijk van degenen die beschikbaar zijn op dat tijdstip.

Tijdsinvestering

Doorlopend, elke 6 weken.
Lopend

Deze intervisiegroep is nu gesloten.