Investeringen in recruitment technologie (adviesrapport)

In de coronacrisis werd een beroep gedaan op alle medewerkers om vanuit huis en op afstand van elkaar te werken. Dit had ook meteen impact op de recruitment processen en de recruitment funnel. Zo zagen we in onze deelnemende bedrijven steeds meer video recruitment gebruikt worden en nam (voor sommige functies) het aantal sollicitanten ineens heel erg toe waardoor sommige bedrijven ook bots & voice gingen gebruiken.

We vroegen ons af welke impact deze coronacrisis had op het gebruik van recruitment technologieën en hoe deze (nieuwe) recruitment technologieën ervaren worden.

Karlijn Jongman, student HRM van de Hogeschool van Amsterdam, heeft dit voor ons onderzocht en een heel strak adviesrapport opgeleverd.

Onderzoeksvragen

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt:

“Welke ervaring hebben recruiters en talent acquisition specialisten in de coronacrisis opgedaan met (nieuwe) recruitment technologieën en hoe kwalificeren ze deze recruitment technologieën?”

De deelvragen voor dit onderzoek luiden als volgt:

1. “Van welke recruitment technologieën werd al gebruik gemaakt vóór de coronacrisis?”
2. “Van welke recruitment technologieën wordt extra gebruik gemaakt sinds de coronacrisis?”
3. “Hoe wordt de efficiëntie, effectiviteit en eerlijkheid van gebruikte recruitment technologieën ervaren?”

Advies over investeringen

Het adviesrapport geeft naast antwoord op bovenstaande vragen ook advies over investeringen in recruitment technologieën voor een aantal herkenbare en actuele uitdagingen zoals:

1. Hoe ga je om met de grote toestroom van sollicitanten op bepaalde functies?
2. Hoe houd je de candidate experience hoog bij het gebruik van video recruitment en e-onboarding?
3. Hoe voorkom je discriminatie bij het (toenemend) gebruik van recruitment technologieën?
4. Hoe trigger je de gewenste doelgroep voor verschillende (moeilijk in te vullen) functies?

Bestanden