Kennissessie HR Analytics: Framework voor HR onderzoek

Een stappenplan voor het doen van onderzoek naar een glazen plafond

Onder leiding van Nienke Luidinga en Ashley Sardjoe van Aegon is er een Community of Practice gestart en inmiddels afgerond over een datagedreven aanpak rondom het thema ‘glazen plafond’.

Er zijn verscheidene mogelijkheden om te onderzoeken of er sprake is van een glazen plafond.

Denk aan een kwalitatief onderzoek onder vrouwelijke (ex-)medewerkers om (eventuele) barrières in kaart te brengen. En/of kwantitatieve analyses op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom afgezet tegen demografische kenmerken.

HR analytics is relatief nieuw. Het delen van kennis rondom kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethode t.b.v. een factbased benadering van HR vraagstukken is daarom zeer waardevol.

Tijdens deze CoP is onderzocht hoe een datagedreven aanpak rondom het thema glazen plafond uitgevoerd kon worden. Het doel van deze CoP was om met elkaar te ontdekken wat geschikte onderzoeksvragen, databronnen en onderzoeksmethoden zijn die uiteindelijk kunnen worden toegepast binnen organisaties om uitspraak te kunnen doen over een glazen plafond en eventuele interventies.

Het fysieke resultaat van dit onderzoek is het framework voor HR onderzoek die hieronder als document is bijgevoegd en gedownload kan worden.

En bekijk hieronder de opname van de Koffie-CoP waarin het onderzoek toegelicht wordt. Deze vond plaats op 24 mei 2022.